Hodnoty

Vo veku 49 rokov si ako človek už môžem povedať, že som v živote niečo prežil a dosiahol. Za toto obdobie so sa vždy pridŕžal svojich hodnôt. Tieto hodnoty boli mojím vodítkom a nikdy som vďaka nim nezišiel z tej správnej cesty.

Mojími hodnotami sú najmä:

- Vytrvalosť: Počas mojej futbalovej kariéry som vždy patril medzi hráčov najlepšie fyzicky pripravených. Ako tréner som sa snažil túto svoju prednosť vštepovať aj svojim zverencom a teraz ako poslanec mestského zastupiteľstva chcem vytrvalo hájiť záujmy svojich voličov a môjho volebného obvodu.
- Rozhodnosť: Tak ako na futbalových ihriskách, aj ako poslanec budem rozhodne konať v záujme môjho mesta
- Vedomosť: Skončil som strednú priemyselnú školu v Ostrave, ako tréner som vyštudoval trénersku licenciu. Ovládam dva svetové jazyky (rusky a nemecky), Komunikácia v týchto jazykoch, hlavne v nemčine mi nerobí žiaden problém
- Čestnosť: Vždy sa snažím svojím konaním hájiť túto svoju hodnotu a moja práca a činnosť ma len utvrdzujú, že sa jej naozaj držím oprávnene
- Tvorivosť: V súčasnej dobe je tvorivosť veľmi dôležitá. Ja sa pokúsim do mestského zastupiteľstva vliať trošku čerstvej a novej krvi a byť tvorivým členom a nie len pasívnym poslancom